Polityka prywatności

Centrum Medyczne Retkińska Spółka z.o.o. Spółka Komandytowa przy  ul. Retkińskiej 127 w Łodzi przetwarza dane osobowe pacjentów, wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych. Powierzenie danych może nastąpić tylko do podwykonawców, z którymi zawarte są odrębne umowy związane z dalszą realizacją świadczeń zdrowotnych oraz podmiotom świadczącym dla Administratora Danych usługi w zakresie utrzymania i obsługi systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane. Jednocześnie informujemy o zapewnieniu wyboru wyłącznie tych podwykonawców, którzy świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych

Administratorem Danych Osobowych jest: Centrum Medyczne Retkińska Spółka z.o.o. Spółka Komandytowa przy  ul. Retkińskiej 127 w Łodzi

Administrator Danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Pacjentowi przysługuje prawo: do dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Należy jednak podkreślić, że okres przez jaki podmiot leczniczy ma przechowywać dokumentację wskazany jest w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2017 poz. 1318) i wynosi od 2 do 30 lat

Podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe. 

Zgodnie z art. 25 ww. ustawy:

1. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

Oprócz ww. Administrator Danych przetwarza również dane szczególnie chronione – o stanie zdrowia pacjenta.

Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne.

O nas

CM Retkińska
Gładysz i wspólnicy Sp. j.

94-004 Łódź
ul. Retkińska 127

Godziny otwarcia

Przychodnia czynna:

pn-pt: 8:00-18:00

Przychodnia

Kontakt do przychodni:

tel. +48 42 254 27 57
kom. +48 883 303 302
e:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapisy

Zapisy do przychodni przyjmowane są pod numerem

tel. +48 42 254 27 57

Copyright (c) CM Retkińska Gładysz i wspólnicy Sp. j. 2022. All rights reserved.
Designed by PC-Design